Byli jsme v bitvě o Anglii – Alexander Hess

25.07.2016 16:48

   Německy znějící jméno by mohlo někoho zmást, ale pan Hess byl jedním z mnoha statečných Čechů, resp. Čechoslováků, kteří na anglickém nebi válčili proti Luftwaffe. Během celé této slavné bitvy svěřoval stránkám svého deníků bezprostřední zážitky z bojů, svoje dojmy a postřehy z posádkového života. Útlá knížka začíná vznikem „310 Czechoslovak Squadron“ jejíž byl Alexander Hess součástí. Ten bojoval už ve Francii, odkud se mu podařilo z Bordeaux odplout jednou z posledních lodí směr Anglie. 22. července 1940 pak vystoupil na anglické půdě, která na něj od prvního okamžiku působila zcela opačně než země na druhé stráně kanálu La Mance. Všude odhodlání, řád a disciplína, jaká to změna oproti rozkladu a demoralizaci francouzské armády.

  Poté co prošel několik vojenských táborů se konečně dostal k výše jmenované letecké jednotce a spolu s ní hájil barvy R.A.F. V knížce, či spíše v sešitu, je kromě opravdu barvitých popisů bojů a života v zázemí i poměrně dost zajímavých fotografií. Celá publikace, která po prvé vyšla v USA r. 1943, se dá přečíst jedním dechem. A to téměř doslova. Já osobně jsem ji zhltal v kuse asi za hodinu.

  Válku autor přežil. Poválečný vývoj mu však neumožnil dožít v milované vlasti a tak v roce 1981 zemřel v USA. 

 

BYLI JSME V BITVĚ O ANGLII

Zpět