Jak to bylo doopravdy se starým Brunou?

03.07.2009 17:51

Po delší odmlce v aktualizaci našich oblíbených stránek přinášíme další skvostný článek z pomyslného pera našeho severského dopisovatele. Olafa políbila spisovatelská můza a trochu se nám rozepsal. Jeho dílo je k mání níže. Celý článek uvádím bez jakéhokoli zásahu přesně tak, jak mi přišel do redakce.

 

Starý Bruna je nevinen, aneb hanba Zemanovi…

Kam se podělo zlato starého Bruny…
 

…………..tato slova jsou slyšet v památném dílu příhod Majora Zemana, 26 dílu studna…ale, bylo vše, tak jak vysílala televize…proto vydejme se za pravdou, proto vydejme se po stopách starého Bruny!!!!!

Nejdříve charakteristika jednotlivých postav inkriminovaného příběhu…

Stará Macháčková – černá postava celého příběhu, to ona možná tahá pověstnými nitkami, nitkami, které vedou až ke zlatu starého Bruny….
Mladá Macháčková Lucinka – nemá s příběhem nic společného, ale musel jsem se tady o ní prostě zmínit:)
Stará Brunová – Nehezká, nepracovitá, nevelká, nemladá, nevařící, s ne velkým sex appeliem, s malými prsy, s velkým nosem a velkou chutí k alkoholu, věrná katolička, která i skrz její opravdu ohyzdný zjev dokázala se svým manželem vytvořit vcelku harmonické manželství, založené na důvěře, lásce, vychování syna a návštěvách kostela, leč neslavně ukončené krvavou dramatickou smrtí, pod šikovnýma rukama starého Bruny.
Major Zeman, Jan – Asi nejvíce komplikovaná osoba celého příběhu. Televize nám ho vylíčila jako pracovitého, sympatického muže, neúprosného policistu s lidským srdcem a citlivým přístupem ke zločincům, který dbal na dodržování předepsaného zákona. V mládí velice platný člen organizace Pionýr, známý pod pojmem rychlá spojka. Energetický, vcelku i sympatický muž středního věku, štíhlé postavy, vdovec se smutkem na srdci, který ale vždy poctivě hájil zákon. Neúprosný, nekompromisní, neúplatný příslušník bezpečnostních sil hlavního města Prahy. Ctižádostivý. Takto nám ho vylíčila televize…ale jaká byla skutečnost…jaká byla realita. Mohl si dovolit koupit ze svého průměrného policejního platu, v té době nevídaný, drahý a luxusní automobil zahraniční výroby značky trabant…když víme, že nebral úplatky…to ví jen sám Jan…byl opravdu tak neúplatný…a kam se podělo zlato starého Bruny…
Starý BRUNA – Vcelku sympatický, usměvavý pán, příjemného vzhledu i vystupování. V tom měl celkem dost společného s Janem Zemanem. Měl velký smysl pro humor, byl pracovitý, zručný, zejména s prací se sekyrou, to byl i zřejmě jeho koníček, měl rád stromy, o které se tak rád velice citlivě staral, řekl bych až s otcovským přístupem. Jeho stromy byli pro něj jako jeho děti. Tak rád si s nimi hrál, tak rád je opečovával, sekyrou zkrášloval. Mohl tento dobrosrdečný stařec spáchat něco tak hrozného, jako bylo právě jeho milovanou sekyrou, totální zdemolování ksichtu své již tak dost ohyzdné ženy…Tomu se nechce věřit. Uměl i vydělat peníze, byl opravdu velice velmi pracovitý, uměl i použít svůj smysl pro humor v pravou chvíli, tak proč by proboha měl tak brutálně zmasakrovat jeho milovanou ženu… A byl by vůbec schopen zničit své milované stromy? Nechtěl se mu spíše někdo pomstít…Co na něm Zemanovi vadilo? Co nám televize neukázala? A kam se podělo jeho zlato? Jaký měl motiv k tak neskutečně brutální vraždě své ohyzdné ženy? Je spoustu otázek, spoustu kamínků, které je nutno složit do mozaiky tohoto příběhu, abychom se docílili k pravdě.

Po stopách pravdy, po stopách starého Bruny…
Dne 2. Ledna 2005, v obci Markovice na Chrudimsku, v ranních časných hodinách, znělo: Starý Bruna je nevinen… hanba Zemanovi… Honzo, vrať zlato, Bruna je nevinný…. Byl to jen poblázněný výkřik vínem posilněné poblázněné staré Macháčkové…nebo pravda…co se skrývá za těmito slovy, že Bruna je nevinen…

Dne…. Byl major Jan Zeman povolán k zajímavému případu. Dostal na starost vyřešit hroznou událost způsobenou skvěle pracující sekyrou zručného Bruny, v obci…… Pokud jste si v dokumentu vysílaném v televizi všimli, Honza přijel do obce s jedním kufrem…Není to podezřelé již na první pohled…musel přeci někde mít další věci…tak zkušený, slušný a profesionální policista, elegán, lamač dívčích srdcí a zločincových noh a ruk… a že by měl jen jeden kufr…a zde právě do příběhu vstupuje důležitý kamínek celého příběhu stará Macháčková……ano..ona Honzu znala již z dřívějška…..a i další postava, starosta……se choval k Janovi více než podezřele..takto se osoby, které se údajně neznají, takto se přeci nechovají…kort když jde o vysoce postaveného policistu a starostu obce...kort u tak těžkého případu jakým masakr v rodině Brunových bezesporu je…Objekt ve kterém rodina bydlela, a kde se údajný masakr odehrál, Jan znal podezřele dobře, pohyboval se vněm skoro poslepu, to znamená, že už v něm někdy byl!!!! Vypadá to, že nám televize nenalila čerstvého vína.

Dle našich informací, Jan se znal s Macháčkovou již z dřívějška. A podle všeho znali i starého Brunu. Všichni se poznali v Bylanech na tancovačce skupiny Mogul. Tam zřejmě Zeman Jan, nějakým omylem, možná nějakým dobrým vtipným policejním vtipem oslnil vínem oslněnou posilněnou Machatici a společně se vydali do domu Brunových, kde se opět Bruna hádal se svým strýcem. Vstoupili do domu a zeptali se Bruny, proč se hádá se strýcem. A zde zřejmě nešťastný Bruna udělal osudovou chybu. Pod vlivem hádky nechtěně řekl Machatce a Zemanovi o zlatu, které si poctivou prací se sekyrou vydělal. Je nutné podotknout, že Machatka byla tak opilá, že ráno si nic nepamatovala… Za to lišavý Zeman moc dobře věděl, kde se skrývá zlato starého Bruny….

Poté chamtivý Honza odjel domů a začal vydírat Brunu. Posílal mu výhružné vzkazy, chtěl jeho zlato. Po času starý Bruna byl více a více nervózní. Už nevěděl kam utéci před Zemanem. A tak se odhodlal k drastickému řešení této pro něj ji neřešitelné situace. Byl doslova donucen k brutálnímu a neplánovanému zmasakrování své rodiny. Byl donucen Zemanem ke spáchání toho ohavného mordu, jen pár okamžiků předtím, než komando Zeman force one vtrhlo do jeho domu. V televizi bylo, že své stromky pořezal on… ale mohl on… mohl Bruna… jak mohl tak citlivý a dobrosrdečný stařec provést toto milovaným stromům? Dle mích poznatků den před osudovým zlomem v chování Bruny vtrhlo toto komando na pozemek Brunových, a protože Bruna stále odmítal vydat zlato, na rozkaz Zemana komando pořezalo tyto stromy a tímto aktem definitivně zlomili srdce a zejména mysl starého Bruny, který se proto odhodlal udělat ten ohavný čin. Po dlouhém vážném uvážení se rozhodl pro konečné řešení nastalé životní situace. Vcelku po právu a demokraticky se rozhodl pro vymasakrování své rodiny a odvezení je jiný svět. Samozřejmě můžeme polemizovat, zda prostředek sekyra, jímž se rozhodl tento akt vykonat, byl dobře zvolen. Ale vždy se najde někdo, kdo bude kritizovat práci druhých. Nezapomínejme v jaké situaci a pod jakým tlakem Bruna byl. Navíc víme, že Bruna měl sekyru očividně rád, byl pracovitý, zručný, tak zřejmě proto se pro tento nástroj rozhodl. Chtěl mít jistotu, že svoji ženu opravdu zabije, aby netrpěla. To mu lze jen přičíst k dobru, jaký měl ohled na druhé. Proto se rozhodl pro sekyru. A tak stačilo pár dobře zaseknutých úderů ostrou hranou sekyry do vrchní části hlavy staré Brunové, proložených několika údery, tentokráte tupou stranou sekyry (dodatek redakce: zde je vidět jak Bruna opravdu byl zručný s prací s tímto nástrojem, jak obratně obracel sekyru ve své ruce a rozdával přesně cílené údery do hlavy oběma částmi sekyry) do ještě sekyrou nedotčené plochy hlavy jeho chotě, tentokráte mírně zprava, aby se lépe odkrvila jíž zdevastovaná levá plocha hlavy a aby zřejmě pokryl údery celou plochu hlavy chotě. Takto pracoval a zasekával údery spravedlivě po celé ploše hlavy, než choť skonala. Jak jsem řekl již, možná tento způsob smrti může někoho pohoršovat, byl velice drastický, ale občan Bruna toto vše dělal s dobrým úmyslem. Po té, co totálně zdemoloval hlavu své ženy, šel starý Bruna zdemolovat svého syna a pomoci mu tak na lepší svět. A tak mu opatrně podal nůž, a nešikovný mladíček si jimi přeřízl tepny. Opět je zde vidět, všímavý čtenář si zajisté povšiml, že je to již poněkolikáté, co starý Bruna měl opět dobrý úmysl. Dokonce poté, co si mladý Bruna prořízl tepny, starý Bruna přispěchal a pomohl svému synovi spadnout do studny. Poté si chtěl vzít život i sám Bruna a vrhl se po hlavě do studny. Bohužel se vrhl tak neobratně, že se nezabil. V televizi bylo, že ve studni probíhal boj na život a na smrt mezi otcem a synem. Doslova bylo řečeno………..ale opět to je jen fantasmagorie vymyšlená prolhaným Zemanem. Zde si opět všímavý čtenáři, a já věřím, že jich není málo, si zajisté všimli pár rozdílů. To nebyl boj o život, to byl boj o smrt! Starý Bruna se chtěl obětovat ve prospěch svého syna. Prali se o to, kdo nakonec vyleze ven a zahrabe zlato, které v ten den velice masakrováním své rodiny zaměstnaný Bruna schoval na špatné místo. A vzpomněli si na to, až když byli ve studni. Mladý Bruna chtěl vylézt ven, ale jeho otec to chtěl udělat sám. Chtěl se obětovat pro svého syna. Chtěl vylézt na zemský povrch, ale jeho syn mu v tom bránil. A on bránil svému synovi vylézt též. Opravdu až dojemný příběh. Bohužel, a to si zřejmě starý a zapomětlivý Bruna rychle uvědomil, zapomněl si skočit do studny se svou milovanou sekyrou. Tou by zajisté neposlušného syna přesvědčil, že má svého otce poslouchat. Stačilo by pár šikovných úderů do lebky syna, aby si uvědomil, jak se má ke svému otci, který pro něj tolik dobrého udělal, chovat. A po chvilce by bylo jasné, kdo vyleze na zemský povrch. Bohužel si sekyru zapomněl nahoře. A tak jak to již bývá, fyzicky lépe stavěný mladý Bruna svého otce přemohl a jak si i omylně myslel, zabil a nechal jeho bezvládné tělo ve studené studni. Poté co se mladý Bruna vyškrábal ven, šel do domu, který již hořel. Zapálil ho, jak už již víme, Zeman, který přijel opět vydírat Brunu. Mladý Bruna ale zlato nenašel. A stanul z očí do očí zloději. A co teď. Zeman nemohl zavraždit mladého Brunu již před zraky příchozí celé obce………která se přišla podívat odkad to vychází tolik dýmu, odkud vane kouř. A tak mladý Bruna skončil na psychiatrické klinice…což byla práce Zemana. Jediný Bruna totiž tušil, kdo má zlato svého otce, ale uvěří mu někdo, když je jakoby nesvéprávný? A zde bych použil sisikovskou otázku Kam s ním? Ale ne s odpadem, ale s přeživším Brunou. Opravdu skvělá práce Jana Zemana. Psychiatrická léčebna. Ač při smyslech, byl mladý Bruna převezen a držen, i přes jeho nesouhlas v ………………….. Skvělá práce Zemana. Dostal zlato, po kterém tak chamtivě toužil, přinutil nešťastného občana Brunu, do té doby ve vsi velice oblíbeného a vtipného staříka, k tak odpornému a nešťastnému aktu, jakých 52 ran sekyrou do hlavy své ženy bezesporu je, a k tomu dostal jediného přeživšího svědka této nešťastné události do cvokárny. Skvělá práce Honzo. Ale to zlato nebylo pravé. Byla to jen atrapa zlata. Kdo ale získal pravé zlato…
Jak jste si možná všimli, už dlouho nebyla řeč o staré Macháčkové, o osobě, která toto vše způsobila. To přeci ona řvala v 5 ráno z okna své ložnice ty hanlivé výrazy proti Zemanovi. Co ona dělala, kde se ona skrývala… Víme, že po prohýřené noci se sexuchtivým Honzou, se Machatice vydala domů. Z té noci, kde se Zeman dozvěděl o zlatu, již také víme, že si díky alkoholu nic nepamatuje. I nadále se intimně stýkala s Honzíkem, ale časem si všimla změn v chování svého milence. Jan byl čím dál tím více nedostupný, unavený, trávil hodně času mimo její byt, nevěděla, co dělá. A to ji trápilo. A tak jedné noci, se vydala za Honzou. Zeman ji řek ze jde na pivko k……….. Tak tam šla, ale Zeman tam nebyl…Proto další noci, kdy se opět nedočkala sexu s policistou, a kdy jí ochránce zákona řekl, že jde na pivko, šla potajmu za ním. A Honza opět nešel do hospody... Šel vydírat starého nebožáka Brunu. (Jan sice měl byt v Praze, ale volný čas trávil, jak jsme zjistili s Machaticí, byl v…….velice známý). Nenápadně se schovala ve křoví, kde měla skvělý výhled do domu Brunových, a protože okno bylo otevřené, dobře i slyšela co se děje v domě. A zjistila, že Honza není tak skvělý, jak by policista z Prahy měl být. I ona teď věděla, o co jde, co Honza dělá po nocích, co se skrývá v domě nebohého starce. A rozhodla se jednat na vlastní pěst. Rozhodla se dostat to zlato. Díky své důvtipnosti se dostala do spisů Zemana, a přesně věděla, kdy Jan posílá své zbrojnoše vydírat Brunu. A té osudné noci se rozhodla, že Brunovi řekne, že Honza si přijde pro zlato. Proto Bruna věděl, že už nemá moc času. Ona měla dokonalý plán. Šla dopředu se schovat za strom, věděla, že Bruna opět zlato někam schová, a až přijde Zeman, a budou opět vydírat Brunu, to zlato ukradne!!! S čím ale nepočítala, byl malý výpadek, zkrat v myšlení starce pod tlakem, nepočítala s masovým vyvražděním rodiny, nepočítala s nevypočitatelným činem sadistického Bruny, nepočítala se sekyrou tepající do hlavy Brunové v ruce chrabrého starce. Přepočítala se jako všichni. S takovou změnou v chování starce nemohl opravdu nikdo počítat. Opravdu se nedalo očekávat, že tak mírumilovný a sympatický člověk jakým Bruna bezpochyby byl, se zničehonic změní v tak sadistické monstrum, krvelačnou bestii, a sekyrou totálně zdemoluje ksicht své ženy. Ale nezapomínejme, že měl dobrý úmysl, a byl k tomuto činu donucen.
Poté, co nasraný zlatachtivý Zeman zapálil dům a poničil stromy, které starý Bruna svojí sekyrou, která se pak neblaze proslavila, když po její čepeli stékal mozek staré Brunové, tak rád opečovával, vyšla Machatice z úkrytu a vmísila se do davu vesničanů, kteří se přišli podívat na požár na pozemku tragicky zemřelé rodiny. Protože měla vysoce postaveného muže, mohla si prohlídnout dům, kde tak ohleduplně Bruna zmasakroval svou ženu. Nenápadně se poté vytratila z dozoru policie, a šla si jistě pro zlato. Došla na místo, kde viděla, jak starý Bruna schovává zlato. Ale zlato zde nebylo… a ve studni se poté nenašlo ani tělo starého Bruny…

Zpět